Felhasználási feltételek és adatvédelmi tájékoztató

Adatvételmi nyilatkozat

Az 1910.hu weboldalon elérhető tartalom eltérő megjelölés vagy utalás hiányában az üzemeltető szellemi alkotását illetve szerzői jogvédelmet élvező művét képezi és az üzemeltető külön kifejezett írásbeli engedélyének hiányában kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően használható fel. Az ilyen felhasználás kizárólag magáncélból történhet és jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja.

Az 1910.hu weboldalra ellátogató felhasználók számítógépének egyes adatai és IP-címei a felhasználók látogatásai rögzítésének céljából naplózásra kerülhetnek. Ezeket az adatokat az üzemeltető kizárólag statisztikák készítésére használja fel, például annak megállapítása céljából hogy az 1910.hu weboldal mely részét milyen gyakran látogatják a felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az IP-címeket az üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személyesen beazonosítható lenne, ugyanakkor meghatározott esetekben ezek a címek és a naplófájlok személyes adatnak minősülnek.

Az 1910.hu weboldal egyes részeinek letöltésekor az üzemeltető kisméretű, adott esetben személyes adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) nem telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése céljából.

Az 1910.hu weboldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű és azok használata a felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik. Az üzemeltető garantálja, hogy az 1910.hu weboldalon található funkciók zavartalanul működnek és hibamentesek, hogy az észlelt hibák kijavításra kerülnek, illetve, hogy az 1910.hu weboldal vagy az annak elérését biztosító szerver vírusmentes és/vagy nem tartalmaz egyéb ártalmas komponenst. Az üzemeltető nem vállal felelősséget és garanciát az 1910.hu weboldalon található és ott elérhető anyagok használatáért és a használat következményeiért, továbbá az 1910.hu weboldal tartalmának pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentességéért.

 

Hozzászólási szabályzat

Kérjük, hogy az egyes cikkekhez tartozó kommentelés használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el az alábbi feltételeket.

A hozzászólások lehetősége nyilvános, azokat bárki ellenszolgáltatás nélkül használhatja. A hozzászólásokat elhelyezni csak Facebook profillal lehetséges.

A hozzászólásokat az üzemeltető megbízásából moderátorok felügyelhetik, a moderálás célja a fórumban a kulturált hangnem és a szolgáltatás zavartalan működésének biztosítása. A moderátorok jogosultak egyes hozzászólások törlésére, felhasználók felfüggesztésére és tiltására, ugyanakkor munkájukat szúrópróbaszerűen és eseti jelleggel, a kizárólagosság igénye nélkül végzik. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a moderálás elégtelenségéből adódó kárért vagy kényelmetlenségért. A törlések során a moderátorok nem jogi fórumként és nem is feltétlenül jogi megfontolások alapján járnak el, de amennyiben olyan hozzászólással vagy tartalommal találkoznak, amely feltehetően jogsértő, azt jogosultak előzetes értesítés nélkül eltávolítani. A moderátorok jogosultak fellépni a nick-hamisítások, témarombolások (tartalmi és technikai rombolásnak minősül például ugyanazon hozzászólás többszöri elhelyezése) és a moderátorok álláspontja szerint elfogadhatatlan hangvétel, viselkedés illetve közösségbomlasztás ellen is – az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek.

Hozzászólások