Itt vagy most

Hozzászólási szabályzat

Kérjük, hogy az egyes cikkekhez tartozó kommentelés használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el az alábbi feltételeket.

A hozzászólások lehetősége nyilvános, azokat bárki ellenszolgáltatás nélkül használhatja. A hozzászólásokat elhelyezni csak Facebook profillal lehetséges.

A hozzászólásokat az üzemeltető megbízásából moderátorok felügyelhetik, a moderálás célja a fórumban a kulturált hangnem és a szolgáltatás zavartalan működésének biztosítása. A moderátorok jogosultak egyes hozzászólások törlésére, felhasználók felfüggesztésére és tiltására, ugyanakkor munkájukat szúrópróbaszerűen és eseti jelleggel, a kizárólagosság igénye nélkül végzik. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a moderálás elégtelenségéből adódó kárért vagy kényelmetlenségért. A törlések során a moderátorok nem jogi fórumként és nem is feltétlenül jogi megfontolások alapján járnak el, de amennyiben olyan hozzászólással vagy tartalommal találkoznak, amely feltehetően jogsértő, azt jogosultak előzetes értesítés nélkül eltávolítani. A moderátorok jogosultak fellépni a nick-hamisítások, témarombolások (tartalmi és technikai rombolásnak minősül például ugyanazon hozzászólás többszöri elhelyezése) és a moderátorok álláspontja szerint elfogadhatatlan hangvétel, viselkedés illetve közösségbomlasztás ellen is – az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek.

Hozzászólások